Våra områden

Installation

​​​​​​​
Vi erbjuder installation inom samtliga förekommande system och anläggningar, när det gäller allt som rör el och tele. Allt från helhetslösningar till mindre installationer genomför vi genom erfarna och kompetenta elektriker som är vana att ta sig an utmanande och varierade uppgifter.  

Eftersom vi arbetar inom sådant brett spektrum av områden är vi vana vid allt från det minsta till det största projektet, oavsett hur enkelt eller komplicerat det är. Därför har vi också en stor flexibilitet i våra tjänster.  

Utredning och kontroll

​​​​​​​
På Estab har vi gedigen erfarenhet inom området utredning och kontroll. Vi utför utredning och kontroll i befintliga anläggningar och kan där igenom upptäcka brister och komma med förslag till förbättringar. Exempelvis energioptimering. 

Vi anpassar oss till dina behov och krav, och kan också erbjuda dokumentation i anläggningens alla skeden. 

Service, drift/underhåll på befintliga anläggningar

 
Vår långa erfarenhet av flygplats relaterade komplexa anläggningar gör att våra styrkor ligger i komplicerade anläggningar med höga drift- och säkerhetskrav, där ändringar och reparationer ofta under full operativ drift kräver mycket skicklighet och noggranna förberedelser. Vi har förmågan att på ett professionellt sätt se till att varje del av processen sköts på bästa möjliga sätt.

Med en stor kunskap när det gäller effektiva lösningar inom driftorganisationer erbjuder vi kvalitetssystem  som effektiviserar dina kostnader samt kvalitetssäkrar verksamheter med stora säkerhets- och tillgänglighetskrav.